2013.08.15 - 2013.08.15

Presentation o workshop med Sara Danielsson

Sara Danielsson är inredningsarkitekt och designer som arbetar med fokus på medborgarinitiativ och stadsodling som en metod för stadens invånare att själva vara med och påverka sin stadsmiljö. Torsdagarnas fördjupande programpunkter ingår i entréavgiften och kräver ingen föranmälan.

Sara har arbetat med detta i ett flertal projekt, bland annat genom att skriva en handbok för stadsodling, delta i forskningsprojektet Mellanplats och driva projektet Grön Produktion på Mistra Urban Futures.
 
Under sommarens utställning Common Roof (15.6 – 18.8.2013) belyser konstnären Marjetica Potrc konstens och den sociala arkitekturens potential att hitta hållbara och demokratiska lösningar för människor att leva tillsammans.
 
En livlig programverksamhet kompletterar utställningen hela sommaren i form av ''Ditt urbana vardagsrum" – mötesplats för workshops, samtal och idéutbyten i utställningen. 
 
Varje torsdag kl. 17.30-20 hålls kortföreläsningar och praktiska workshops med inbjudna gäster som genom olika synvinklar fördjupar utställningens tematik.