700x500-litografier.jpg

2018.08.12 - 2018.08.12

Föreläsning | Elsewhen

Performativ föreläsning med Simon Faithfull

Elsewhen är en performativ föreläsning som ser på platsen som kallas Nowheres historia, dess tjusning och möjliga försvinnande, och tidpunkten Elsewhen som befinner sig utanför tidens gränser. Det sista oupptäckta och blanka området på vår planets karta var Antarktiskt. Sedan landmassorna där beträddes och kartlades finns det inte längre något Terra Incognita, inget okänt område, kvar. Under förutsättningen att den mätta tiden och alla landområden nu är fullbordade frågar den här föreläsningen: Var finns Nowhere? Och när är Elsewhen?

Simon Faithfulls arbete har beskrivits som ett försök att förstå och utforska planeten som ett skulpturalt projekt – för att testa planetens gränser och rapportera från dess ytterkant. Hans performativa föreläsningar tar avstamp i hans konstnärliga projekt.

Datum och tid:
12 aug, kl 15

Föreläsningen är på engelska.

Foto: Hendrik Zeitler