roda-sten-konsthall-valand-2017

2017.04.29 - 2017.05.21

Examensutställning: Akademin Valand Fotografi

Frånvaron av någonting är inte tillräckligt // The absence of something is not enough

The Absence of Something is Not Enough / Frånvaron av någonting är inte tillräckligt, är en examensutställning av 15 studenter från Fotografi på Akademin Valand vid Göteborgs Universitet i samarbete med Röda Sten Konsthall.

Utställningstiteln anspelar på en känsla av oro och ångest. Den beskriver hur vi kan förstå och uppleva en brist eller en tomhet samtidigt som behovet av att vara relevant i samtiden omgärdar och försvårar politisk, social och konstnärlig verksamhet och dess förväntningar.

Med en bredd av olika uttryck, såsom skulptur, installation, fotografi samt rörliga bilder, ställer studenterna frågor kring vitt skilda aspekter av miljöförändring där till och med gallerirummets naturliga ljus undersöks. Med hjälp av dessa tidsbundna, perceptuella och taktila arbeten berörs idéer kring hur kritisk och kreativ bildkonst förhåller sig i relation till andra konstverk, till världen bortom människan och inte minst till vår förståelse av sammanhang.

Emedan de individuella konstverken i utställningen skiljer sig åt vad gäller medium och metod så möts de i en gemensam undersökning av teknologi, kommunikation, perception och minne. Utställningen försöker påvisa hur frånvaro och brist kan upplevas, beskrivas och gestaltas.

I samband med utställningen kommer flera publika evenemang att äga rum som resonerar kring konstverken och den spekulativa maximen att ”Frånvaron av någonting är inte tillräckligt”. Dessa evenemang är tänkta att underlätta kommunikationen och förståelsen av de undersökande sociala, politiska och kulturella processerna som utgör samtidskonsten.

- Sarah Tuck, curator
 

Konstnärer

Andy Allen
Johan Andrén
Joachim Bøgedal
Sebastian Cruz                                               
Ingvild Davidsen
David Eng                                          
Ellie Engelhem
Barthélémy Garcia
Gabriella Hasslinger
Freya Sif Hestnes
Erik Hurst
Louise Martinsson
Steffen Kloster Poulsen
Emma Skerfe
Moa Gustafsson Söndergaard
 

Vernissage!

29e April

12:30 Invigningstal med Mia Norman, Lasse Lindkvist och Sarah Tuck
13:00 och framåt - Performativ demonstration av Emma Skerfes verk Tvibo
14:00 Paneldiskussion med Nicklas Östlind och elever från utställningen 

 

Öppettider

29 april - 21 maj 2017

Tisdagar, torsdagar och fredagar kl 12-17
Onsdagar kl 12-20
Lördagar och söndagar kl 12-18