mediumbild1.jpg

2019.05.19 - 2019.05.19

Finissage

Grand finale: verkläsning och speedejting!

This is not a Departure Hall är årets examensutställning i fotografi från Akademin Valand. Studenter från BA3 och MA2 visar sina individuella arbeten på fyra våningsplan i den unika miljö som Röda Sten Konsthall utgör.
 
Utbildningen, som är den enda i Sverige på högskolenivå, kretsar kring fotografiet som teknik, tradition och idé. I en undersökande och kritisk anda skapas fotografiska arbeten som både ifrågasätter och knyter an till traditionen samt framställer nya bilder och påståenden att förhålla sig till. Ämnet fotografi på Akademin Valand en komplett miljö där grundutbildningen samverkar med forskarskola och forskning. This is not a Departure Hall består av en visuellt gestaltande del på Röda Sten Konsthall samt fördjupande textarbeten på webbsidan ugotphotography.se. Studenterna arbetar även redaktionellt med en katalog som speglar studierna och examensarbetet.

Finissageprogram

kl 15: Fredrik Svensk kommer och gör en verkläsning av utställningen och verken. Samtalet är på svenska.
 
kl 16-17: Speeddejting mellan studenter och besökare, Stefan Jensen leder.
 
 
Fredrik Svensk är kritiker, skribent och lärare. Han undervisar i konst- och kulturteori på Akademin Valand och Globala studier vid Göteborgs Universitet. 
 
Stefan Jensen är lärare vid Akademin Valand och även projektledare för årets examensutställning på Röda Sten Konsthall.