700x500-per-svensson.jpg

2019.06.05 - 2019.06.05

Per Svensson + Miguel Angel Ríos

Två separatutställningar inleder sommaren: Alkemi – Det Allseende Ögat av Per Svensson och No Way Out av Miguel Angel Ríos.

Om Alkemi – Det Allseende Ögat (5 juni–18 augusti)

Under sommaren 2019 kommer grannen, konstnären och musikern Per Svensson (f.1965) till Röda Sten Konsthall med utställningen Alkemi – Det Allseende Ögat. Utställningen är en samproduktion mellan Röda Sten Konsthall och Färgfabriken. Per Svensson har nära band till båda platser. Under flera år ingick Svensson i ett kluster av konstnärer som arbetade i den nedlagda Kolsyrefabriken, granne med Färgfabriken i Stockholm. Numera har Per Svensson sin ateljé i Majorna som också är hans hemmakvarter.
 
Videoverket The All-Seeing Eye, producerat specifikt för denna utställning, manifesterar alkemins avgörande betydelse i Per Svenssons konstnärliga praktik och förvandlar Röda Sten Konsthall till något av en "kosmisk fristad". Flera av verken i utställningen uppmuntrar till tankens frigörelse, att inte följa auktoriteter och att skapa den nya alkemin. För Per Svensson är alkemi konst och konst alkemi, det är att "gå din egen väg, att teckna din egen teckning och att aldrig upphöra med poesin".
 
Per Svenssons konst skapas i en intrikat dialog mellan vetenskapliga observationer av naturfenomen och en poetiskt tillämpning av desamma; ingetdera kan var för sig dechiffrera naturens och människans mysterier. Med utgångspunkt i denna dialog är Alkemi  Det Allseende Ögat en bred och generös presentation av Svenssons konstnärskap med arkitektoniska installationer, videoprojektioner, artefakter och ljudverk. Utställningen omfattar också hundratalet skisser där tankar och idéer formats och prövats över tid. Skisserna ger en särskild inblick i konstnärens kreativa process. Per Svenssons skulpturala installationer i gränslandet mellan konst och arkitektur ges ytterligare en dimension i mötet med Röda Sten Konsthalls unika miljö och historia.

Om Per Svensson

Per Svensson är verksam som skulptör, bild- och ljudkonstnär. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt Kungl. Konsthögskolans Arkitekturskola. Svenssons konst har visats både i Sverige och internationellt bland annat på Moderna Museet i Stockholm och Malmö, Göteborgs Konstmuseum, Ystad Konstmuseum, Lusaka National Museum Zambia, LACE i Los Angeles, Heliostrum i Köln, Konstakademin i Budapest och MHR i Reykjavik.
 
Utställningen är en samproduktion mellan Röda Sten Konsthall och Färgfabriken. Utställningen presenterades 29 september – 2 december 2018 på Färgfabriken.
 
Utställningen ackompanjeras av boken Per Svensson – Alchemy, Art, Architecture / Alkemi, Konst, Arkitektur publicerad på Art and Theory Publishing med stöd från Kungliga Akademien för de fria Konsterna, Helge Axelsson Johnsons Stiftelse och Längmanska Kulturfonden.


700x500-mar.jpg
 

Om No Way Out (5 juni–4 augusti)

På 1970-talet flydde Miguel Angel Ríos från Argentinas militärdiktatur till Mexiko och USA. Centralt för många av hans konstverk är hans utforskande av de gränser och diskriminerande uppdelningar som människan skapar.
 
Ríos separatutställning, No Way Out, på Röda Sten Konsthall omfattar sex av hans senare videoverk där berättelser om djur, landskap och föremål blir till symboliska kommenterar som för tankarna till aktuella frågor som migration, trafficking, fattigdom, idéer om framsteg, förtvivlan och våld.
 
De poetiska videoverken, vilka ofta innehåller komponenter som natur och föremål i rörelse, präglas av en påtaglig känsla av obehag och konflikt. Huvudpersonernas rastlösa och ibland ångestladdade handlingar tycks antyda försök att komma undan en fara eller ett hot, där orsaken förblir okänd för betraktaren. Med sina träffande val av landskap och händelser skapar Ríos uttrycksfulla berättelser om motstånd mot politiskt, kulturellt och geografiskt förtryck. Verkens förtätade stämningar och dramaturgi gör dem specifika och på samma gång allmängiltiga.

No Way Out innehåller följande videoverk

White Stones, [2014], video. Längd: 5 min.
Tusental vita klot rullar med hög fart nedför en bergssida. De följer fåror som skapats av erosionen av vattenflöden i ökenlandskapet. Men deras färd är också oförutsägbar och slumpmässig. Allteftersom de massiva kloten blir fler och fler, undrar vi om vi betraktar en snabbt annalkande katastrof.
 
Landlocked, [2014], video. Längd: 5 min
Hundar från Andernas branta bergssluttningar gräver sig frenetiskt genom en vägg av sand och jord, bara för att komma fram till en annan gräns, havet. Videon Landlocked gestaltar drömmen om att nå den andra sidan.
 
Mulor, [2014], video. Längd: 6,5 min.
Videon följer två mulors riskfyllda färd längs smala stigar och öppna landskap, över berg och genom öken. "Mulas" är också ett slanguttryck på spanska för de som illegalt transporterar varor och gods över gränser.
 
The Ghost of Modernity (Leached), [2012], video. Längd: 5 min
The Ghost of Modernity (The Three Marias), [2012], video. Längd: 4 min
I båda filmerna ser vi en transparent kub som svävar ovanför en soptipp. Kuben tycks avslöja det moderna samhällets motsättningar. “Är denna spöklika geometriska figur en lins genom vilken världen kan omtolkas? Är vi inuti eller utanför kuben?” frågar konstnären.
 
Mecha (Wick), [2010], två-kanalsvideo. Längd: 8 min
Verket baseras på ett populärt spel från Colombia. Tejo, som det heter, spelas genom attdeltagarnakastar metallskivor mot ett mål bestående av smällare som kapslat in i en fuktig lervägg. Vinnaren är den som lyckas få smällarna att detonera. Videon Mecha omtolkar leken till ett krigsskådespel.

Om Miguel Angel Ríos

Miguel Angel Ríos, född 1943 i Catamarca, Argentina, studerade vid Konstakademin i Buenos Aires, Argentina. Sedan tidigt 2000-tal har Ríos arbetat med video, där han skapar symboliska berättelser om mänskliga erfarenheter, våld och förgänglighet. Miguel Angel Ríos har deltagit i en mängd grupp- och separatutställningar världen över. Hans arbeten finns representerade i många framstående samlingar inklusive Colección Patricia Phelps de Cisneros, New York, USA; Daros Latinamerica Collection, Zürich, Schweiz; Fundación Arte y Mecenazgo, Barcelona, Spanien; Museo de Arte Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina; Hirschhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC, USA; La Maison Européenne de la Photographie, Paris, France; Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spanien; Museum of Fine Arts, Houston, USA; Museum of Modern Art, New York, USA; Philadelphia Museum of Art, USA och Phoenix Art Museum, USA. Han bor och verkar i Mexico City och New York.
 
Efter No Way Out öppnar Laughing in the Face of Fear av och med den transnationella plattformen Borderline Offensive, läs mer om utställningen här.