2013.07.04 - 2013.07.04

Visioner under samma tak

Kortföreläsning o workshop med Karin Andersson

Karin Andersson är Masterstudent i Arkitektur vid Chalmers. Hon har i sitt examensarbete samarbetat med föreningen Under Samma Tak och har genom en studiecirkel, tillsammans med deltagarna, tagit fram ett visionsmaterial för ett kollektivt hus. Efter presentationen följer en praktisk workshop där vi tillsammans med Karin formulerar våra egna visioner.