Lala

Lala Raščić – The more tongues you silence, the more they talk

Ju fler tungor som tystas, desto mer talar de är Lala Raščićs första utställning i Sverige. På inbjudan av Röda Sten Konsthall har hon gjort ett nytt verk och en platsspecifik installation i samarbete med musikensemblen Göteborg Baroque.

Om utställningen

I sin konst tar Lala Raščić utgångspunkt i gamla folksägner, mytologiska väsen och feministisk teori. Medusa och den spindel-lika Arachne är två viktiga inspirationskällor. I samarbetet med Göteborg Baroque har Lala Raščić skapat ett nytt verk som utgår från Claudio Monteverdis opera Poppeas kröning från 1642. Titeln för utställningen är ett citat av filosofen Seneca, som även han figurerar i operan. Ett citat som trots sina snart 400 år talar till oss på ett synnerligen aktuellt vis. 

Utställningen även äldre verk med varierande uttryck och material, allt från ljudinstallationer och skulpturer som rör sig till skuggspel, videofilmer och teckningar.  

Med ett feministiskt perspektiv hämtar Lala Raščić inspiration från hantverkstraditioner, antika myter och folkloristiska seder som hon omtolkar och återuppför i en egen särpräglad visuell upplevelse. Genom sin konst undersöker Lala Raščić kvinnors begränsade rättigheter i det offentliga rummet och hur västerländsk kultur format, tystat och exkluderat kvinnor från maktens centrum. 

Lala Raščićs utställning inleder utställningsåret 2021 på Röda Sten Konsthall – detta år då Göteborg fyller 400 år och svenska kvinnor haft rösträtt i 100 år.

 


 

Vernissageprogram

6 februari, kl. 12.00

Introduktion till utställningen av verksamhetschef Mia Christersdotter Norman och curator Amila Puzić, videoverket GORGO av Lala Raščić och konstnärssamtal med Lala Raščić och Amila Puzić.

 


 

Konstnärsfilm

Intervju med Lala Raščić.

 


 

Digitalt konstnärssamtal: Lala Raščić, Amila Puzić och Göteborg Baroque

6 mars, kl. 12.00

För utställningen The more tounges you silence, the more they talk har konstnären Lala Raščić utvecklat en platsspecifik installation med titeln Poppaea’s Pans i samarbete med musikensemblen Göteborg Baroque. Samarbetet tog form utifrån operan L’incoronazione di Poppea (Kröningen av Poppea) av Claudio Monteverdi, som ensemblen först planerat att framföra som en föreställning med publik, men som pga pandemin fick ställas in. I stället har Göteborg Baroque gjort en film av föreställningen, med olika tidiga musikaliska verk inklusive delar av operan L’incoronazione di Poppea.

I samtalet mellan Göteborg Baroques regissör Per Buhre (idé & video), Amanda Flodin, mezzo-sopran, Amila Puzić, curator och konstnären Lala Raščić, diskuteras samarbetsprocessen i produktionen av verket Poppaea’s Pans och filmen Voices from a Spinning Pan.

Filmen kommer att publiceras här  5 mars kl. 10.00. Samtalet publiceras 6 mars kl. 12.00, och är på engelska.

Voices from a Spinning Pan

Konstnärssamtal 

 


 

Curatorsvisning

Curator Amila Puzić visar utställningen. 

 


 

MODES OF ART PRODUCTION: exposures, gestures, errors

8 april, kl. 17.00–18.30

En digital föreläsning via Zoom med Jelena Petrović, konstforskare, teoretiker och curator. Efter föreläsningen följer ett samtal mellan curator Amila Puzić och Jelena Petrović. 

Föreläsningen fokuserar på samtida sätt att producera konst (konstgester och konstnärliga belysningar) och introducerar tankar om felandets politik som en form av motstånd mot neoliberala sätt av (själv-)utnyttjande inom det samtida konstsystemet. 

Deltagare: Jelena Petrović och Amila Puzić, curator, som kommer att vara moderator under evenemanget.   


Program 

- Introduktion till föreläsningen
- Föreläsning med Jelena Petrović. MODES OF ART PRODUCTION: exposures, gestures, errors. Ca 45 minuter.
- Tid för frågor och samtal 

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i utställningen med Lala Raščić. Utställningen är öppen tom 11 mars 2021. 

Arrangör: Röda Sten Konsthall. Föreläsningen sker i samverkan med Folkuniversitetet, Göteborg.  

Jelena Petrović är forskare i konstvetenskap, teoretiker och curator. Hon doktorerade från ISH, Ljubljana Graduate School for Humanities (2009) med en avhandling om kvinnans självständighet i mellankrigstiden i forna Jugoslavien.